Algemene Voorwaarden

1. De  “Algemene voorwaarden massagecursus” zijn van toepassing op elke massagecursus verzorgd door Sizel Coaching.

2. Alle genoemde prijzen zijn per persoon inclusief btw.

3. Er wordt voor de aangemelde een plaats gereserveerd na het versturen van de aanmelding via de website én als de volledige betaling is voldaan.

4. Er is een korting voor Livio leden met pas, geldt voor pashouder en diens kinderen onder de 18 jaar.

5. De docent heeft het recht om een plaats aan iemand anders toe te kennen zolang de volledige betaling niet is voldaan.

6. Cursussen en workshop worden vooraf via de bank betaald, contant kan op aanvraag te voldoen de eerste les aan docente.

7. De organisatie van sizelcoaching is gerechtigd een curus uit te stellen of af te gelasten indien er te weinig aanmeldingen zijn of wanneer bijzondere omstandigheden dat nodig maken. Reeds betaalde opleidingskosten worden alleen bij afgelasting gerestitueerd binnen 5 dagen.

8.    Indien in de reclame een docent met naam wordt genoemd, is de organisatie van sizelcoaching desondanks vrij deze te vervangen door een andere docent(fysiotherapeut, sportmasseur of CIOS/ALO).

9.    Het aan de deelnemer uitgereikte cursusmateriaal mag op geen enkele manier worden vermenigvuldigd, noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de cursus zijn gesteld.

10. Het certificaat van deelname wordt alleen aan de deelnemer uitgereikt, na het volgen van de volledige cursus.

11. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot uitsluiting van deelname. Dit ter beoordeling door de docent

12. Deelnemer dient eigen hygiëne in acht te nemen.

13. Indien de deelnemer zich niet houdt aan deze voorwaarden, kan dit uitsluiting van deelname tot gevolg hebben.

14. De deelnemer is en blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor zijn/haar eigen handelen tijdens de cursus of workshop.

15. De deelnemer zal de docent voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand alsmede gebruik van medicijnen en dergelijke. Met het invullen van het aanmeldformulier geef je de docent expliciet toestemming voor het sturen van informatie over de cursus of workshop  én voor het toesturen van  informatie over nieuwe cursussen of nieuwsbrieven. De aangemelde kan zich hier te allen tijde voor uitschrijven door een e-mail terug te sturen waarin hij/zij aangeeft geen e-mail meer wenst te ontvangen.

16. Annulering van deelname is kosteloos tot 16 dagen voor aanvang. Het betaalde bedrag wordt in dit geval volledig geretourneerd.

17. Bij annulering tussen 16 en 7 dagen voor aanvang, wordt 50% van het betaalde bedrag  geretourneerd.

18. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang blijft de aangemelde het volledige bedrag verschuldigd, tenzij er een ander zijn/haar plaats kan innemen.

19. Het niet aanwezig zijn bij (een gedeelte) van de cursus of workshop geeft geen recht op restitutie.

20. Docent is niet verantwoordelijk voor uitoefening van massagetechnieken buiten de cursus om.

21. De docent behoudt zich het recht voor de “Algemene voorwaarden
massagecursus” tussentijds te wijzigen.